Ostatnia aktualizacja: 07.10.2015 18:15:44

Ceftriakson

Wskazania do zastosowania leku

Wskazaniem do zastosowania leku Ceftriakson jest leczenie zakażeń układu moczowego wywołanych między innymi przez E. Coli, P. mirabilis, P. vulgaris, Morganella morganii, K. Pneumoniae, leczenie zakażeń dolnych dróg oddechowych, w tym także wywołanych przez S. pneumoniae (wyłączając szczepy oporne na penicylinę), H. influenzae, H. parainfluenzae, K. pneumoniae; E. coli, Enterobacter aerogenes, P. mirabilis, S. marcescens, posocznicy spowodowanej przez działanie S. pneumoniae (wyłączając szczepy oporne na penicylinę), E. coli, H. influenzae, K. Pneumoniae, a także zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zwłaszcza wywołanych przez H. influenzae, N. meningitidis, S. pneumoniae. Ceftriakson stosowany jest również w leczeniu zakażeń wewnątrz jamy brzusznej wywołanych przez E. coli, K. pneumoniae, Prevotella melaninogenica, Clostridium spp. (z wyjątkiem szczepów Clostridium difficile), Peptostreptococcus spp, zakażeń kości oraz stawów wywołanych przez S. pneumoniae (wyłączając szczepy oporne na penicylinę), E. coli, P. mirabilis, K. pneumoniae, Enterobacter spp, a także zakażeń skóry i tkanek miękkich wywołanych przez S. pyogenes, paciorkowce z grupy viridans, E. coli, Enterobacter cloacae, Klebsiella oxytoca, K. pneumoniae, P. mirabilis, Morganella morganii, S. marcescens, Peptostreptococcus spp. Wskazaniem są także zakażenia w obrębie miednicy mniejszej, w tym również rzeżączka, a także profilaktyka zakażeń okołooperacyjnych i profilaktyka w chirurgii.

Przeciwwskazania do zastosowania leku

Najważniejszym przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na cefalosporyny. Leku nie należy stosować u wcześniaków. Preparat powinien być stosowany ze szczególną ostrożnością w przypadku stwierdzonego uczulenia na penicyliny – istnieje wówczas możliwość wystąpienia reakcji krzyżowej. Ostrożność powinni zachować ponadto pacjenci z chorobami przewodu pokarmowego, a także niewydolnością wątroby lub nerek. Ceftriaksonu nie powinny przyjmować osoby z chorobami dróg żółciowych. Przeciwwskazane jest także podawanie preparatu noworodkom z hiperbilirubinemią.

Możliwe działania niepożądane

Ceftriakson, podobnie jak każdy inny lek, może wywołać pewne działania niepożądane. Zalicza się do nich: ból, zapalenie żyły po podaniu i.v., stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia leku, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, biegunka, rzadko rzekomobłoniaste zapalenie jelit, zaburzenia smaku), odczyny alergiczne (świąd, osutka, dreszcze, podwyższona temperatura ciała), zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych oraz wzrost stężenia bilirubiny w surowicy, odwracalna „rzekoma kamica” dróg żółciowych, a także przejściowy wzrost stężenia kreatyniny i mocznika we krwi. Do sporadycznie pojawiających się skutków ubocznych zalicza się przede wszystkim: białkomocz, krwiomocz, cukromocz, a także pojawienie się wałeczków nerkowych w moczu, leukopenię i zmiany w morfologii krwi. Rzadko pojawiają się natomiast następujące objawy niepożądane: limfopenia, niedokrwistość hemolityczna, neutropenia, wydłużenie czasu protrombinowego, małopłytkowość, bóle i zawroty głowy skurcz oskrzeli, czy drożdżyca pochwy.

Komentarze

Podziel się z nami swoją wiedzą! Jeśli masz doświadczenie w tym temacie, napisz kilka słów komentarza. Bardzo dziękujemy!


Potrzebujesz włączonego javascript, aby móc komentować.
Scroll To Top